+389 02 2455 559 info@falcon.com.mk

COSTA LUMINOSA

Поаѓање од Бари: 03. ЈУНИ 2018.

Ден

Пристаниште

Враќање

Поѓање

03.06

  Bary(Italy)

–  

20:00 

04.06

Argostoli/Kefalonia  (Greece)

13:00 

19:00 

05.06

Santorini  (Greece)

14:00

20:30

06.06

Mykonos (Greece)

08:00

17:00

07.06

Katakolon/Olympia (Greece)

08:00

18:00

08.06

Crusinig

09.06

 Venice (Italy)

09:00

18:00

10.06

 Bari (Italy)

14:00

BASIC * ГАРАНТИРАНИ КАТЕГОРИИ

Внатрешна двокреветна кабина * гарантирана кат. IV / цена по лице 459€
Прозорска двокреветна кабина * гарантирана кат. EV / цена по лице 639€
Балконска двокреветна кабина * гарантирана кат. BV / цена по лице 809€

**1/1 и 1/4 нема на располагање
***3 Возрасе во кабина, 230eur

COMFORT

Внатрешна двокреветна кабина кат. Classic IC / цена по лице 559€
Внатрешна двокреветна кабина кат. Premium IP / цена по лице 629€

Прозорска двокреветна кабина кат. Classic EC / цена по лице 739€
Прозорска двокреветна кабина кат. Premium EP / цена по лице 809€

 

Балконска двокреветна кабина кат. Classic BC/ цена по лице 909€
Балконска двокреветна кабина кат. Premium BP / цена по лице 989€
1/1 не се на располагање
3. и 4. Возрасен во кабина, 280еур

Пристанишни такси 150€
Деца до 18 години во кабина со две возрасни лица плаќаат само пристанишни такси

Задолжителен бакшиш кој патникот гу плаќа на брод во износ:
Возрасни: 10€ по лице од ден.
Деца од 4 до 14 години плаќаат 50% од цената на возрасен.
Деца до 4 години не плаќаат.
COSTA осигурување 7.30е (не е задолжително)

 

Поаѓање од Венеција: 09. јуни 2018.

Ден

Пристаниште

Враќање

Поѓање

09.06

 Venice (Italy)

–  

18:00 

10.06

 Bari (italy)

14:00 

20:00 

11.06

Argostoli/Kefallinia (Greece)

13:00

19:00

12.06

Santorini (Greece)

14:00

20:30

13.06

Mykonos(Greece)

08:00

14:00

14.06

Katakolon/Olympia(Greece)

08:00

20:30

15.06

Cruising

16.06

 Venice (Italy)

09:00

 

BASIC * ГАРАНТИРАНИ КАТЕГОРИИ

Внатрешна двокреветна кабина * гарантирана кат. IV / цена по лице 599€
Прозорска двокреветна кабина * гарантирана кат. EV / цена по лице 759€
Балконска двокреветна кабина * гарантирана кат. BV / цена по лице 999€

**3 Возрасен во кабина 300€

COMFORT

Внатрешна двокреветна кабина кат. Classic IC / цена по лице 739€
Внатрешна двокреветна кабина кат. Premium IP / цена по лице 809€
Прозорска двокреветна кабина кат. Classic EC / цена по лице 899€
Прозорска двокреветна кабина кат. Premium EP / цена по лице 969€

 

Балконска двокреветна кабина кат. Classic BC/ цена по лице 1069€
Балконска двокреветна кабина кат. Premium BP / цена по лице 1149€

**1/3 и 1/4 кабини по лице 370€

Пристанишни такси 150€
Деца до 18 години во кабина со две возрасни лица плаќаат само пристанишни такси

Задолжителен бакшиш кој патникот гу плаќа на брод во износ:
Возрасни: 10€ по лице од ден.
Деца од 4 до 14 години плаќаат 50% од цената на возрасен.
Деца до 4 години не плаќаат.
COSTA осигурување 7.30е (не е задолжително)

Поаѓање од Бари: 10. ЈУНИ 2018.

Ден

Пристаниште

Враќање

Поѓање

10.06

  Bary(Italy)

–  

20:00 

11.06

Argostoli/Kefalonia  (Greece)

13:00 

19:00 

12.06

Santorini  (Greece)

14:00

20:30

13.06

Mykonos (Greece)

08:00

17:00

14.06

Katakolon/Olympia (Greece)

08:00

18:00

15.06

Crusinig

16.06

 Venice (Italy)

09:00

18:00

17.06

 Bari (Italy)

14:00

BASIC * ГАРАНТИРАНИ КАТЕГОРИИ

Внатрешна двокреветна кабина * гарантирана кат. IV / цена по лице 459€
Прозорска двокреветна кабина * гарантирана кат. EV / цена по лице 639€
Балконска двокреветна кабина * гарантирана кат. BV / цена по лице 809€

**1/1 и 1/4 нема на располагање
***3 Возрасе во кабина, на барање

COMFORT

Внатрешна двокреветна кабина кат. Classic IC / цена по лице 559€
Внатрешна двокреветна кабина кат. Premium IP / цена по лице 629€

Прозорска двокреветна кабина кат. Classic EC / цена по лице 739€
Прозорска двокреветна кабина кат. Premium EP / цена по лице 809€

 

Балконска двокреветна кабина кат. Classic BC/ цена по лице 909€
Балконска двокреветна кабина кат. Premium BP / цена по лице 989€
Доплата за 1/1 +30%
3. и 4. Возрасен на барање

Пристанишни такси 150€
Деца до 18 години во кабина со две возрасни лица плаќаат само пристанишни такси

Задолжителен бакшиш кој патникот гу плаќа на брод во износ:
Возрасни: 10€ по лице од ден.
Деца од 4 до 14 години плаќаат 50% од цената на возрасен.
Деца до 4 години не плаќаат.
COSTA осигурување 7.30е (не е задолжително)

Поаѓање од Венеција: 16. јуни 2018.

Ден

Пристаниште

Враќање

Поѓање

16.06

 Venice (Italy)

–  

18:00 

17.06

 Bari (italy)

14:00 

20:00 

18.06

Argostoli/Kefallinia (Greece)

13:00

19:00

19.06

Santorini (Greece)

14:00

20:30

20.06

Mykonos(Greece)

08:00

14:00

21.06

Katakolon/Olympia(Greece)

08:00

20:30

22.06

Cruising

23.06

 Venice (Italy)

09:00

 

BASIC * ГАРАНТИРАНИ КАТЕГОРИИ

Внатрешна двокреветна кабина * гарантирана кат. IV / цена по лице 639€
Прозорска двокреветна кабина * гарантирана кат. EV / цена по лице 759€
Балконска двокреветна кабина * гарантирана кат. BV / цена по лице 889€

**3 Возрасен во кабина 320€

COMFORT

Внатрешна двокреветна кабина кат. Classic IC / цена по лице 789€
Внатрешна двокреветна кабина кат. Premium IP / цена по лице 859€
Прозорска двокреветна кабина кат. Classic EC / цена по лице 909€
Прозорска двокреветна кабина кат. Premium EP / цена по лице 979€

 

Балконска двокреветна кабина кат. Classic BC/ цена по лице 1039€
Балконска двокреветна кабина кат. Premium BP / цена по лице 1119€

**1/3 и 1/4 кабини по лице 395€

Пристанишни такси 150€
Деца до 18 години во кабина со две возрасни лица плаќаат само пристанишни такси

Задолжителен бакшиш кој патникот гу плаќа на брод во износ:
Возрасни: 10€ по лице од ден.
Деца од 4 до 14 години плаќаат 50% од цената на возрасен.
Деца до 4 години не плаќаат.
COSTA осигурување 7.30е (не е задолжително)

Поаѓање од Венеција: 23. јуни 2018.

Ден

Пристаниште

Враќање

Поѓање

23.06

 Venice (Italy)

–  

18:00 

24.06

 Bari (italy)

14:00 

20:00 

25.06

Argostoli/Kefallinia (Greece)

13:00

19:00

26.06

Santorini (Greece)

14:00

20:30

27.06

Mykonos(Greece)

08:00

14:00

28.06

Katakolon/Olympia(Greece)

08:00

20:30

29.06

Cruising

30.06

 Venice (Italy)

09:00

 

BASIC * ГАРАНТИРАНИ КАТЕГОРИИ

Внатрешна двокреветна кабина * гарантирана кат. IV / цена по лице 709€
Прозорска двокреветна кабина * гарантирана кат. EV / цена по лице 819€
Балконска двокреветна кабина * гарантирана кат. BV / цена по лице 989€

**3 Возрасен во кабина 355€

COMFORT

Внатрешна двокреветна кабина кат. Classic IC / цена по лице 859€
Внатрешна двокреветна кабина кат. Premium IP / цена по лице 929€
Прозорска двокреветна кабина кат. Classic EC / цена по лице 969€
Прозорска двокреветна кабина кат. Premium EP / цена по лице 1039€

 

Балконска двокреветна кабина кат. Classic BC/ цена по лице 1139€
Балконска двокреветна кабина кат. Premium BP / цена по лице 1219€

**1/3 и 1/4 кабини по лице 430€

Пристанишни такси 150€
Деца до 18 години во кабина со две возрасни лица плаќаат само пристанишни такси

Задолжителен бакшиш кој патникот гу плаќа на брод во износ:
Возрасни: 10€ по лице од ден.
Деца од 4 до 14 години плаќаат 50% од цената на возрасен.
Деца до 4 години не плаќаат.
COSTA осигурување 7.30е (не е задолжително)

Поаѓање од Венеција: 30. јуни 2018.

Ден

Пристаниште

Враќање

Поѓање

30.06

 Venice (Italy)

–  

18:00 

01.07

 Bari (italy)

14:00 

20:00 

02.07

Argostoli/Kefallinia (Greece)

13:00

19:00

03.07

Santorini (Greece)

14:00

20:30

04.07

Mykonos(Greece)

08:00

14:00

05.07

Katakolon/Olympia(Greece)

08:00

20:30

06.07

Cruising

07.07

 Venice (Italy)

09:00

BASIC * ГАРАНТИРАНИ КАТЕГОРИИ

Внатрешна двокреветна кабина * гарантирана кат. IV / цена по лице 609€
Прозорска двокреветна кабина * гарантирана кат. EV / цена по лице 739€
Балконска двокреветна кабина * гарантирана кат. BV / цена по лице 909€

**3 Возрасен во кабина 355€

COMFORT

Внатрешна двокреветна кабина кат. Classic IC / цена по лице 759€
Внатрешна двокреветна кабина кат. Premium IP / цена по лице 829€
Прозорска двокреветна кабина кат. Classic EC / цена по лице 889€
Прозорска двокреветна кабина кат. Premium EP / цена по лице 959€

 

Балконска двокреветна кабина кат. Classic BC/ цена по лице 1059€
Балконска двокреветна кабина кат. Premium BP / цена по лице 1139€

**1/3 и 1/4 кабини по лице 380€

Пристанишни такси 150€
Деца до 18 години во кабина со две возрасни лица плаќаат само пристанишни такси

Задолжителен бакшиш кој патникот гу плаќа на брод во износ:
Возрасни: 10€ по лице од ден.
Деца од 4 до 14 години плаќаат 50% од цената на возрасен.
Деца до 4 години не плаќаат.
COSTA осигурување 7.30е (не е задолжително)

 

 

ЦЕНАТА ВКЛУЧУВА:  

• Крстарење со брод според програмата

• Сместување во одбраната кабина (купатило/WC, клима, сеф, фен, TV))

• полн пансион (вечера, полноќна ужина, појадок, ручек, ужина)• свечена вечера

• целодневна анимација• вечерна забава со организирана програма

• користење на библиотека, фитнес центар, базен, лежалика на палуба, сауна, пешкири … 

•  представи во театар

• влезници за во казино, ноќен клуб…

• спортски активности  (aerobic, stretching, bodydancing и слични активности со асистенција на инструктор…)

• дневни активности (игри, лов на изгубено богатство,квизови,турнири,караоке,тематски забави и сл.)пијалоци ‘’PRANZ0&CENA” вклуцен за Classic кабини (за сите патници) •пијалоци ‘’BRINDIAMO’’ вклучени за Premium кабини (за сите патници)

 

ЦЕНАТА НЕ ВКЛУЧУВА:
• бакшиш 

• пијалоци на бродот

• излети на копно

• третмани во спа центрите и козметичките салони,персонални тренинзи со фитнес инструктор

• лекарски услуги

• патничко осигурување и осигурување од отказ

• на сите трошоци направени на баровите и рестораните дополнително се додава 15% од износот за  дадената услугаКомпанијата го задржува правото на промена на цената без претходна најава!